டைனமிக் வெற்றிட பம்ப் சிஸ்டம்

  • டைனமிக் வெற்றிட பம்ப் சிஸ்டம்

    டைனமிக் வெற்றிட பம்ப் சிஸ்டம்

    வெற்றிட ஜாக்கெட்டு பைப்பிங்கை டைனமிக் மற்றும் ஸ்டேடிக் விஜே என பிரிக்கலாம்பைப்பிங்.ஸ்டேடிக் வெற்றிட ஜாக்கெட்டட் பைப்பிங் முழுமையாக உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது.டைனமிக் வெற்றிட ஜாக்கெட்டு பைப்பிங், வெற்றிட சிகிச்சையை தளத்தில் வைக்கிறது, மீதமுள்ள அசெம்பிளி மற்றும் செயல்முறை சிகிச்சை இன்னும் உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் உள்ளது.